Asikkala

Helena ja maisema

Helena ja maisema

Helena

Helena

Sisarukset

Sisarukset

Yhteiskuva

Yhteiskuva

Yhteiskuva

Yhteiskuva

Pyydysniemi

Pyydysniemi

Näkötorni

Näkötorni

Päijänne

Päijänne

Helena

Helena

Selfie

Selfie

Yhteiskuva

Yhteiskuva

Helena

Helena

Helena

Helena

Helena

Helena

Tommi

Tommi

Puut sisäkkäin

Puut sisäkkäin

Puut sisäkkäin

Puut sisäkkäin

Siirtolohkare

Siirtolohkare

Helena

Helena

Helena

Helena

X-Gallery v1.03 (c) 2007 Tommi Lahtonen