ASEISTAKIELT=8EYTYMISEN HISTORIA


Venäjän vallan aika

1878   Suomeen säädetään yleinen asevelvollisuus.
1901   Suomen armeija liitetään Venäjän armeijaan osana
     venäläistämiskampanjaa.
1901-04  Kutsuntalakot: 1902 58% asevelvollisista jää pois
     kutsunnoista, 1903 32 %, 104 22%.
1905   Suomen armeija ja asevelvollisuus lakkautetaan.

          =20
Sotien välinen aika

1919   Asevelvollisuuslaki säädetään.
1922   Aseeton palvelus puolustusvoimissa mahdollistetaan
     "omantunnonaroille".
1923   Suomen Antimilitaristinen Liitto perustetaan. Liitto
     vaatii siviilipalvelusta. Aseistakieltäytyjien lukumä=
ärä
     kasvaa hieman.
1926-29  Mm. Arnd Pekurinen, Tauno Tapanainen ja Tauno Tamme
     kieltäytyvät asevelvollisuudesta ja tuomitaan vankeutee=
n.
1931   Siviililuonteinen vaihtoehtoispalvelu luodaan:
     Palvelusaika 8 kk pitempi kuin varusmiespalvelus,
     vakaumuksentutkinta tiukka.

Talvi- ja jatkosota

1939-44  Pasifistiset aseistakieltäytyjät vangitaan jo ennen
     talvisotaa. Kohtelu kovenee jatkosodan aikana, jolloin
     joitakin kieltäytyjiä tapetaan. Jatkosodan aikana on
     "perinteisten" kieltäytyjien lisäksi tuhansia (arviolta
     20 000) karkureita ja käskystä kieltäytyjiä. Varsin=
kin
     länsirannikolta monet pakenevat Ruotsiin.
1941   Joukkokieltäytymisiä armeijan ylittäessä vanhan raj=
an.
     Arnd Pekurinen murhataan.
1944   Aseistakieltäytyjät vapautetaan aseleposopumuksen mukaa=
n.

Sodan jälkeinen aika

1950-luku Aseistakieltäytyjien määrä nuosee. Suurin osa kuulu=
u
     Jehovan todistajiin.
1959   Uusi laki: Palvelus siviilihallinnon tehtävissä 14 kk,
     Jehovan todistajat erilliseen työpalvelukseen.

1960- ja 70-luku

1961   Jehovan todistajille perustetaan Karvian
     erityistyölaitos. Olosuhteet laitoksessa vankilaa
     pahemmat.
1963   Sadankomitea perustetaan. Sadankomitealaiset ryhtyvät=
=20
     kampanjoimaan aseistakieltäytymisen puolesta.
1966   Tietoja Jehovan todistajien kohtelusta tulee
     julkisuuteen.
1967-71  "Siveellisten" kieltäytyjien määrä nuosee. Tutkinta=
komitea hylkää=20
     mm. Ilkka Taipaleen, Erik Sch=81llerin, Kimmo Kevätsalon,=
=20
     Reima Kekäläisen ja Juhan Teng=82nin siviilipalvelushak=
emukset.
     Sch=81ller-jupakka: Erik Sch=81ller käynnistää yllytt=
ämiskampanjan.
     N. 2000 henkilöä yllyttää aseistakieltäytyjiä o=
lla menemättä=20
     armeijaan tutkintakomitean kielteisestä päätöksest=
ä huolimatta.
1969   Uusi laki: Totaalikieltäytyjille n. 9 kk:n vankeustuomio,
     nykyinen siviilipalvelusjärjestelmä luodaan, palvelusai=
ka
     12 kk.
1970-71  Aseistakieltäytyjät jatkavat kampanjointia
     vakaumuksentutkintaa vastaan. Laki muuttuu osittain.
1972   Vakaumuksentutkinta siirretään puolustusministeriöst=
ä
     oikeusministeriön alaisuuteen.
1973   Siviilipalvelus siirretään työministeriön alaisuute=
en.
     Puolustusministeriölle jää edelleen säädösten
     valmisteluvastuu.
1974   Siviilipalvelusmiesliitto perustetaan.
1974-79  Siviilipalvelusmiesten oikeudet parantuvat.
     Siviilipalvelusmiesten lukumäärä nousee voimakkaasti.
1979   Puolustusministeriö asettaa työryhmän (Liinamaan
     työryhmä) tutkimaan siviilipalvelusjärjestelmää.

1980 ja 90-luku

1980   Liinamaan työryhmä ehdottaa siviilipalveluksen
     militarisointia.
1980-81  Työministeriö asettaa työryhmän (L=86ngin työryhm=
ä), joka
     ehdottaa palveluksen mahdollistamista eräissä
     humanitaarisissa järjestöissä sekä ympäristönsu=
ojelussa.
1981-83  Tutkintalautakunnan kiristynyt linja johtaa siihen, ett=
ä
     yhä useampi siviilipalvelukseen hakeutunut hylätä=
än ja
     joutuu vankilaan.
1984   Amnesty International ryhtyy adoptoimaan suomalaisia
     aseistakieltäytyjiä mielipidevankeina.
     Ministeriötyöryhmä asetetaan pohtimaan
     siviilipalveluslain muuttamista: Puolustusministeriö
     jyrää muut.
1985   Määräaikainen siviilipalveluslaki (Lex Pihjalamäki)
     vuosille 1987-91 hyväksytään: Palvelusaika pidennet=
ään
     16 kuukauteen, siviilipalvelus yritetään kytkeä ns.
     kokonaismaanpuolustukseen, vakaumuksentutkinnasta
     luovutaan ja siviilipalvelukseen liitetään koulutusjaks=
o.
1986   Totaalikieltäytyjien lukumäärä nousee. Lassi Kuritt=
u ja
     Esa Yritys nälkälakkoilevat itsensä vapaaksi vankilas=
ta.
     Lentokenttien siviilipalvelusmiehet lakkoilevat.=20
1987   Lex Pihjalamäki astuu voimaan. Maanlaajuinen
     siviilipalveluslakko järjestetään tammikuun alussa.
     Siviilipalvelusmiesliitosta tulee Aseistakieltäytyjälii=
tto.=20
     Amnesty International adoptoi totaalikieltäytyjiä, kosk=
a
     pitää palvelusaikaa rangaistuksenomaisen pitkänä.
     Reservin kieltäytyjien määrä nousee voimakkaasti.
     Siviilipalvelusmiestenkin lukumäärä nousee hieman.
1988   Lentokenttien siviilipalveluspaikat lakkautetaan.
     Työministeriö yrittää ajaa lainmuutosta, mutta
     puolustusministeriö vastustaa sitä.
1989   Siviilipalveluskoulutus keskitetään Jyväskylän, Vaa=
san
     ja Kuopion aikuiskoulutuskeskuksiin sekä Otavan opistoon.
1990   Puolustusministeriön asettaman työryhmän "enemmist=
ö"
     ehdottaa 14-16 kk siviilipalvelusta, "vähemmistö" puolt=
aa
     11-12 kk palvelusta.
     Siviilipalvelusmiesten lakkokomitea ja
     Aseistakieltäytyjäliitto järjestävät maanlaajuise=
n 4
     viikkoa kestävän lakon. Samalla 4 totaalikieltäytyj=
ää
     ovat nälkälakossa. Lakko päättyy kun
     siviilipalvelussäädösten valmisteluvastuu siirret=
ään
     työministeriöön ja työministeri lupaa ajaa 12 kk:n
     palvelusta. 3 totaalikieltäytyjää armahdetaan 39 p=
äivän
     nälkälakon jälkeen.
     Puolustusministeriö ja pääesikunta
     jarruttavat lain etenemistä. Työministeriö ja
     puolustusministeriö kiistelevät mm. palvelusajasta.
1991   Totaalikieltäytyjien vankeusrangaistus lyhenee 8
     kuukauteen.
     Eduskunta hyväksyy uuden siviilipalveluslain:
     Palvelusaika 395 p, palvelus kansalaisjärjestöissä
     mahdollistetaan ja siviilipalvelusasiat siirretään
     kokonaisuudessaan työministeriölle.
1992   Uusi laki astuu voimaan.=20
     Siviilipalvelusmiesten lukumäärä nuosee voimakkaasti.=
=20
     Kaj Raninen aloittaa alistumattomuuskampanjan.
1993   Siviilipalvelusmiesten lukumäärä nousee edelleen.
     Siviilipalveluskoulutus päätetään keskittää Vaa=
saan.=20
     Kaj Ranisen nälkälakko johtaa totaalikieltäytyjien
     rangaistusten yhdenmukaistamiseen.
1994   Lakimuutos: Merkittävä osa siviilipalvelushallinnosta
     siirretään Vaasaan. Puolustusministeriö estää use=
immat=20
     halukkaat yksityisoikeudelliset järjestöt ja sääti=
öt pääsemästä
     siviilipalveluspaikoiksi.
=1A